Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!
   

ANUNȚURI 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant: bibliotecar gradul IA (studii superioare), 1/2 normă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Bibliotecă, Fototecă, Redacție. Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici (vă rugăm să citiți cu atenție erata atașată anunțului). Tematica și bibliografia pentru concurs pot fi consultate aici, iar calendarul de desfășurare a concursului - aici. Procesul-verbal de selecție a dosarelor de concurs, încheiat pe data de 20.04.2018, este publicat aici 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III, 1/2 normă, pe durată nedeterminată, la compartimentul Artă muzicală postbizantină și modernă în RomâniaInformațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici. Tematica și bibliografia pot fi consultate aici, iar calendarul de desfășurare a concursului - aici. Procesul-verbal de selecție a dosarelor de concurs, încheiat pe data de 09.05.2018, este publicat aici. Rezultatul analizei dosarului de cercetare (interviu) poate fi citit aici, iar cel al probei scrise - aici. Rezultatul final al concursului este publicat aici.      

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III, 1/2 normă, pe durată nedeterminată, la compartimentul Artele spectacolului. Teatru și film. Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici. Tematica și bibliografia pot fi consultate aici, iar calendarul de desfășurare a concursului aici. Procesul-verbal de selecție a dosarelor de concurs, încheiat pe data de 09.05.2018, este publicat aici. Rezultatul analizei dosarului de cercetare (interviu) poate fi citit aiciiar cel al probei scrise - aici. Rezultatul final al concursului este publicat aici

 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant: cercetător științific (studii superioare), 1 normă, pe durată determinată, în cadrul proiectului de cercetare PN-III-PL-1.2.-PCCDI-2017-0812, cu numele ,,Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul naționalˮ, contract de finanțare nr. 53PCCDI/2018. Informații privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aiciTematica și bibliografia pot fi consultate aici, iar calendarul desfășurării concursului - aiciProcesul-verbal de selecție a dosarelor de concurs, încheiat pe data de 02.05.2018, este publicat aici. Rezultatul probei scrise poate fi citit aici, iar cel al interviului - aici. Rezultatul final al concursului poate fi consultat aici.   


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I, cu 1 normă, pe durată nedeterminată, domeniul arte vizuale - specializarea istoria și teoria artei, în cadrul  compartimentului Artă vizuală și arhitectură medievală. Condițiile de ocupare a postului și informațiile privind alcătuirea dosarului pot fi consultate aici. Procesul-verbal cuprinzând rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs, încheiat pe 7 februarie 2018, poate fi citit aici. Anunțul privind rezultatele concursului de ocupare a postului de cercetător științific gr. I este publicat aici.   
 
 EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA
 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: