Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!
   

ANUNȚURI 


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Arte vizuale și arhitectură modernă". Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici, iar calendarul de desfășurare a concursului - aici. Bibliografia și tematica pentru concurs pot fi consultate aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 21 ianuarie 2019. Rezultatul probei de analiză a dosarului de cercetare este publicat aici, iar cel al probei scrise - aici. Rezultatul final al concursului poate fi citit aici  


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Arte vizuale și arhitectură medievală". Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici, iar calendarul desfășurării concursului - aici. Bibliografia și tematica pentru concurs pot fi consultate aiciRezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 21 ianuarie 2019. Rezultatul probei scrise este publicat aici, iar cel al probei de interviu - aici. Rezultatul final al concursului poate fi citit aici.      

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, cu jumătate de normă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Artă muzicală postbizantină și modernă în România"Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aiciiar calendarul de desfășurare a concursului aici. Bibliografia și tematica pentru concurs pot fi consultate aiciRezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 30 ianuarie 2019. Rezultatul evaluării dosarului de cercetare este publicat aici, iar cel al probei scrise - aici. Rezultatul final al concursului poate fi citit aici.     

 
 


 EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA
 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: