Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!

ANUNȚURI 

Între 31 august și 16 septembrie 2016, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gr. III, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului "Artă vizuală și arhitectură modernă". Condițiile de înscriere și calendarul desfășurării concursului pot fi consultate aici, iar tematica și bibliografia - aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 2 septembrie 2016. Rezultatul probei de analiză a dosarelor de cercetare poate fi consultat aici. Rezultatul probei scrise este publicat aici. Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate aici.  

  
În perioada 2-20 septembrie 2016, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de secretar dactilograf treapta I, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului Contabilitate - administrativ. Condițiile de înscriere și calendarul desfășurării concursului pot fi consultate aici, iar tematica și bibliografia – aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 6 septembrie 2016. Rezultatul probei scrise poate fi consultat aici, iar cel al interviului - aici. Rezultatul final al concursului este publicat aici.   EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: