Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!


ANUNȚURI 
 

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează un concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar gr. I (studii superioare) cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului „Bibliotecă, fototecă, redacție”. Condițiile de ocupare a postului și lista documentelor necesare pentru alcătuirea dosarului de concurs pot fi consultate aici. Tematica și bibliografia sunt publicate aici, iar calendarul desfășurării concursului - aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat în data de 10.05.2019. 
Rezultatul probei scrise este publicat aici, iar rezultatul probei de interviu - aici.  


Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează pe data de 14 mai 2019 un examen de promovare pentru ocuparea postului de contabil șef gradul II. Tematica și bibliografia examenului pot fi consultate aici. Rezultatul probei scrise este publicat aici.  


Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului „Artele spectacolului. Teatru și film”. Condițiile de ocupare a postului și lista documentelor necesare pentru alcătuirea dosarului de concurs pot fi consultate aici. Calendarul desfășurării concursului este publicat aici


 
EVENIMENTE
 


CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA
 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: