Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!
   

ANUNȚURI
Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" a organizat concurs pentru ocuparea postului de secretar științific gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată. Informațiile privind 
condițiile de ocupare a postului și  alcătuirea dosarului de concurs sunt publicate aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-vebal încheiat pe 3 ianuarie 2019. Rezultatul probei de analiză și evaluare a dosarului de concurs este publicat aici, iar cel al probei de interviu - aici. Rezultatul final al concursului poate fi citit aici

 
Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" a organizat concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, specializarea: film, în cadrul compartimentului "Artele spectacolului. Teatru și film". Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici, iar calendarul de desfășurare a concursului - aici.
 Rezultatul procedurii de selecție 
a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 31 octombrie 2018. Rezultatul probei de analiză a dosarului și a mapei de lucrări reprezentative poate fi citit aici 


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Arte vizuale și arhitectură modernă". Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici, iar calendarul de desfășurare a concursului - aici. Bibliografia și tematica pentru concurs pot fi consultate aici  


Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Arte vizuale și arhitectură medievală". Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aici, iar calendarul desfășurării concursului - aici. Bibliografia și tematica pentru concurs pot fi consultate aici

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, cu jumătate de normă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului "Artă muzicală postbizantină și modernă în România"Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs și condițiile de ocupare a postului sunt publicate aiciiar calendarul de desfășurare a concursului aici. Bibliografia și tematica pentru concurs pot fi consultate aici.   

 
 


 EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA
 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: