Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!
   

ANUNȚURI

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează în perioada 1-17 martie 2017 un concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Contabilitate - administrativ. Actele necesare pot fi depuse la sediul Institutului (Calea Victoriei 196, sector 1) până pe data de 1 martie, ora 14.00. Informații cu privire la alcătuirea dosarului și desfășurarea concursului pot fi citite aiciRezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consmnat în procesul-verbal încheiat pe data de 3.03.2017. Rezultatele probei de interviu pot fi consultate aici, iar cele ale probei pracice - aici. Rezultatul final al concursului este publicat aici

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează în perioada 23 februarie - 8 martie 2017 un concurs pentru ocuparea postului (temporar vacant) de portarcu normă întreagă și pe durată determinată, în cadrul compartimentului Contabilitate - administrativ. Actele necesare pot fi depuse la sediul Institutului (Calea Victoriei 196, sector 1) până pe data de 23 februarie, ora 14.00. Informații cu privire la alcătuirea dosarului și desfășurarea concursului pot fi citite aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 24.02.2017. Rezultatul probei de interviu poate fi citit aici, iar cel al probei practice - aici. Rezultatul final al concursului poate fi consultat aici.    

Pe data de 02.03.2017 s-a desfășurat la Institutul de Istoria Artei un examen de promovare în gradul/treapta imediat superioară pentru patru salariați din cadrul compartimentelor "Contabilitate - Administrativ" și "Bibliotecă, Fototecă, Redacție". Rezultatele finale ale examenului de promovare pot fi consultate aici.   

  
EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA
 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: