Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!
   

ANUNȚURI 
 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I, cu 1 normă, pe durată nedeterminată, domeniul arte vizuale - specializarea istoria și teoria artei, în cadrul  compartimentului Artă vizuală și arhitectură medievală. Condițiile de ocupare a postului și informațiile privind alcătuirea dosarului pot fi consultate aici. Procesul-verbal cuprinzând rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs, încheiat pe 7 februarie 2018, poate fi citit aici. Anunțul privind rezultatele concursului de ocupare a postului de cercetător științific gr. I este publicat aici.   
 
 EVENIMENTE

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA
 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: