Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!ANUNȚURI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului „Arte vizuale și arhitectură – perioada modernă”. Condițiile de ocupare a postului și lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs pot fi consultate aici. Tematica și bibliografia sunt publicate aici, iar calendarul desfășurării concursului – aici.MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA PERSONALULUI ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI DE COVID-19

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății:

Ordin comun privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS Cov-2

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Inspecția Muncii:

Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”:

Plan de măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor pe durata stării de alertă
EVENIMENTE


CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA 
 


Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei
: