Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei - narațiune și analiză, reconstituire și decriptare - îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.

Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!


ANUNȚURI 
 

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului „Arte vizuale și arhitectură medievală”. Condițiile de ocupare a postului și lista documentelor necesare pentru alcătuirea dosarului de concurs pot fi consultate aiciCalendarul desfășurării concursului este publicat aici. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat în 23.07.2019. Anunțul privitor la rezultatul concursului este publicat aici.   

Secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române anunță demararea procedurii de ocupare prin concurs a postului de director la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. Condițiile de ocupare a postului, lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului, tipul probelor de concurs, precum și etapele de desfășurare a acestuia pot fi consultate aiciAnunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este publicat aici, iar rezultatul probelor de concurs - aici.   

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” organizează un concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului „Artele spectacolului. Teatru și film”. Condițiile de ocupare a postului și lista documentelor necesare pentru alcătuirea dosarului de concurs pot fi consultate aici, iar calendarul desfășurării concursului - aiciRezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe data de 24.06.2019. Rezultatul probei de analiză științifică a dosarului de concurs este publicat aici.     


 

EVENIMENTE 

CATALOGUL ONLINE AL BIBLIOTECII IIA  

Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei: