Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar și un creator de memorie culturală. El dă ordine și coerență vastei producții artistice pe care o moștenim. În accepțiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularitățile școlilor, curentelor, tendințelor dintr-un anume timp și loc, să identifice filiațiile și să marcheze rupturile, să contextualizeze creația estetică. Dar această operație nu este niciodată neutră; interogarea trecutului atrage după sine redescoperirea lui. Vizitându-l, istoricul de artă remodelează obiectul propriei discipline în acord cu viziunea, sensibilitatea, preocupările contemporane. Arta epocilor revolute alcătuiește un peisaj căruia o privire proaspătă îi poate schimba conturul. De la o perioadă la alta preferințele și ierarhiile se modifică, iar istoricul este parte activă în acest proces. El scoate la lumină tradiții uitate, reevaluează canoanele și, nu mai puțin, își îmbogățește instrumentarul. Împrumutul unor metode din sociologie, semiotică, antropologie a condus de-a lungul secolului XX la instituirea unor noi modele de exegeză.  Arta trecutului nu încetează să ni se adreseze, iar istoria ei  narațiune și analiză, reconstituire și decriptare  îi face distinct mesajul. Este sarcina pe care și-au asumat-o și membrii institutului nostru.


Vizitându-ne site-ul, veți descoperi preocupările unor oameni pentru care arta este deopotrivă pasiune și obiect de studiu. Vă urăm bun venit!

ANUNȚURI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” scoate la concurs următorul post contractual de conducere: contabil șef gradul II, cu normă întreagă și contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Informațiile privind actele necesare întocmirii dosarului de concurs, condițiile generale și specifice de ocupare a postului, calendarul, tematica și bibliografia concursului pot fi consultate aiciRezultatul procedurii de selecție a dosarelor de concurs este consemnat în procesul-verbal încheiat pe 3 aprilie 2024. Rezultatul probei scrise este publicat aici, iar cel al interviului aiciRezultatul final al concursului este publicat aici.  

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” scoate la concurs următorul post de execuție: cercetător științific gradul II, cu normă întreagă și contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului „Arte vizuale și arhitectură modernă”. Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs, condițiile generale și specifice de ocupare a postului și calendarul desfășurării concursului sunt publicate aiciRezultatul procedurii de selecție a dosarelor depuse de candidați, cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, sunt consemnate în procesul-verbal încheiat pe 23 aprilie 2024. Rezultatul concursului și punctajul obținut de fiecare candidat în urma analizării dosarelor de către comisia de examinare, aprobată de Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, sunt publicate aici. În urma contestației depuse de unul dintre candidați, comisia de soluționare a contestațiilor s-a întrunit pe 10 mai 2024; concluziile comisei pot fi citite aici. Anunțul privind rezultatele finale ale concursului este publicat aici


 

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” scoate la concurs următorul post contractual de execuție: inspector de specialitate gradul IA, cu normă întreagă și contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Contabilitate - administrativ. Informațiile privind întocmirea dosarului de concurs, condițiile generale și specifice de ocupare a postului, calendarul, tematica și bibliografia concursului pot fi consultate aici. Pe data de 24 aprilie 2024 secretarul comisiei de concurs a anunțat că nu au fost depuse dosare de candidatură în vederea ocupării postului.

 


Linkuri:
 
Evenimente 
 
Biblioteca IIA - Catalog online

 

 Periodicele publicate de Institutul de Istoria Artei
: